Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły

18 lipca 2019

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W TARNOWIE PODGÓRNYM

 

Misja  szkoły:

Jakość kształcenia jest integralną częścią procesu edukacji i wychowania uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym. Szkoła wspomaga prawidłowy rozwój uczniów. Stwarza bezpieczne, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości warunki do nauki, jest przyjazna, zainteresowana uczniem jako jednostką. Otwarta dla rodziców i opiekunów. Wspomaga rodzinę w procesie wychowania, kultywuje tradycję i takie wartości jak: wzajemny szacunek, tolerancję, patriotyzm i pracowitość. Gwarantuje wolność światopoglądową, dba o rozwój fizyczny uczniów.

Wizja szkoły:

  • kształcenie i wychowanie uczniów poprzez zapewnienie każdemu z nich warunków wszechstronnego rozwoju, zdobywania wiedzy oraz wyposażenie w niezbędne umiejętności potrzebne do funkcjonowania w społeczeństwie,
  • przygotowanie ucznia do edukacji (oddział „zerówka”) i pomoc w wyborze dalszej drogi edukacji,
  • zapewnienie oferty edukacyjnej (także zajęć dodatkowych), zawierającej treści ujęte w atrakcyjne i wartościowe formy dydaktyczne, odkrywanie talentów (praca z uczniem zdolnym),
  • wyposażenie młodych ludzi w niezbędne kompetencje interpersonalne, komunikacyjne, językowe (znajomość dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego);
  • rozwijanie u dzieci postaw patriotycznych, poczucia odpowiedzialności i poszanowania polskiej tradycji i kultury (rozwijanie wiedzy o regionie) oraz krzewienie wartości humanistycznych,
  • szkoła miejscem bezpiecznym i przyjaznym uczniom, rodzicom i pracownikom;
  • szkoła jako organizacja „ucząca się” miejscem rozwoju zawodowego pracowników (dydaktycznych i administracyjnych),
  • szkoła jako placówka ściśle współpracująca z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów,
  • szkoła współpracująca ze środowiskiem lokalnym.


Profil absolwenta

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym posiada wiedzę obejmującą podstawy programowe, umie korzystać z różnych źródeł informacji, wykorzystuje wiedzę w praktyce, zna swoje miejsce w rodzinie, szkole, grupie i środowisku, aktywnie w niej działa. Jest tolerancyjny i kulturalny, troszczy się o środowisko, wie na czym polega zdrowy tryb życia, umie zachować się w sytuacjach trudnych, wie gdzie szukać pomocy, potrafi planować działania, jest odpowiedzialny i obowiązkowy.

       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.